Dodane: 5 Lipiec 2022

W procesie masteringu powstaje stamper, który jest podstawą do produkcji/tłoczenia nośników optycznych. Stamper (matryca) powstaje na podstawie tak zwanego mastera – a więc materiału źródłowego dostarczonego od klienta. Pierwszy etap masteringu to sprawdzenie dostarczonego mastera pod kątem poprawności zapisu (bez ingerencji w zawartość samego mastera).

Sprawdzony materiał wypala się laserowo na specjalnie przygotowanym szklanym krążku, pokrytym światłoczułą powłoką (tzw. glass). Na tym etapie wszystko wygląda jak nagrywanie płyty w nagrywarce komputerowej. Następnie glass jest metalizowany. Tak powstała warstwa jest odzwierciedleniem nagranego materiału. Tak przygotowany glass trafia do komory galwanicznej, gdzie w procesie elektrolizy tworzy się na nim warstwa niklu. Z niklu oddzielonego od glass-u powstaje matryca – „lustrzane odbicie” glassu. Matryca poddawania jest kolejnym procesom mechanicznym, a następnie sprawdzana jest pod kątem mechanicznych oraz parametrów optyczno-elektrycznych. Matryca przygotowana w taki sposób jest podstawą procesu tłoczenia płyt.

Do wykonania płyt CD i DVD używa się jednej matrycy/stampera. Do produkcji płyt dwustronnych niezbędne są dwie matryce, Średnio, stamper wystarcza na wyprodukowanie nakładu około 100 tysięcy płyt CD i 50 tysięcy płyt DVD. Płyty tłoczone są standardem przemysłowym, co gwarantuje im kompatybilność z odpowiednimi urządzeniami odtwarzającymi.

Tagi